Scheidingsbemiddeling
 
• Wat is scheidingsbemiddeling?
• Wie zijn wij?
• Echtscheiding
• Convenant
• Regeling pensioen
• Kinder- en Partneralimentatie
• Ouderschapsplan
• Gratis spreekuur
• Onze werkwijze
• Tariefinformatie
 
 
 
 
 
 
 
 
  Echtscheiding

Een echtscheiding betekent volgens het woordenboek ”ontbinding van het huwelijk door rechterlijk vonnis”. Als u het samen eens bent over het feit dat u wilt gaan scheiden, kunt u daar stappen voor gaan ondernemen.

Afhankelijk van de situatie kunt u beslissen of u wilt scheiden middels een flitsscheiding zoals ook beschreven op deze website of middels een echtscheiding via de rechtbank. De procedure gaat bij ons, zoals hierna omschreven.

  • U heeft samen besloten te gaan scheiden en neemt met ons kantoor contact op voor het maken van een afspraak.
  • Tijdens het intakegesprek, waarbij u samen aanwezig bent, worden er in overleg samen met de scheidingsbemiddelaar afspraken op papier gezet. Deze worden vervolgens tot een convenant uitgewerkt.
  • Voor het in gang zetten van de echtscheidingsprocedure hebben wij een aantal documenten nodig namelijk; een uittreksel van het huwelijksregister, een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie waaruit blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit bezit, en indien u kinderen heeft een uittreksel uit het geboorteregister van elk minderjarig kind. Deze documenten kunt u bij uw gemeente opvragen. Hiervoor kunt u terecht bij de balie van de gemeente en tegenwoordig kan het bij veel gemeenten ook digitaal. Voor meer informatie over het digitaal opvragen van de benodige uittreksels, kunt u hier klikken.
  • Nadat alle benodigde documenten in ons bezit zijn en het convenant is getekend, wordt het verzoekschrift ingediend bij de Rechtbank. Na een aantal weken (ongeveer 6 weken) wordt er een beschikking afgegeven door de Rechtbank, waarvan u een kopie ontvangt. Vervolgens dient u de akte van berusting te ondertekenen. Na ondertekening wordt de beschikking door ons ingeschreven bij de gemeente. Zodra de beschikking in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, is de echtscheiding een feit.


Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u met ons contact opnemen.Vestiging Beuningen
Schoolstraat 14
6641 DC BEUNINGEN

Tel: (024) 678 22 44
Fax: (024) 678 22 42
beuningen@waalstroomnotarissen.nl
Vraag een vrijblijvende offerte aan!
Klik hier
Vestiging Druten
Hogestraat 6
6651 BK DRUTEN

Tel: (0487) 58 15 30
Fax: (0487) 51 66 70
druten@waalstroomnotarissen.nl